2 فروردین 1397
صفحه اصلی

تعرفه های فولاد و آلومینیوم Trump آخرین چیزی است که "زمانی که پایین" اقتصاد کانادا مورد نیاز است

نمایش بخش ها کانادا 039 جاستین Trudeau تعرفه ها 039 کاملا غیر قابل قبول 039 nbsp nbsp nbsp nbsp 5 01PM ET Fri 2 مارس 2018 02 04 هیچ وقت خوبی برای جنگ تجاری نیست، اما برای کانادا اعلام تعرفه های احتمالی برای واردات فولاد و آلومینیوم به ویژه دشوار است لحظه ای برای کشور بزرگ سفیدپوست در حال حاضر مشغول به چه چیزی تبدیل به یک جنگ تلخ در آینده در آینده NAFTA و جمعه اعلام شد که تولید ناخالص داخلی آن در 7/4 درصد در سه ماهه چهارم بسیار کندتر از 4 درصد رشد کرده است در گذشته بازار سهام آن 5 درصد کاهش یافته است