2 فروردین 1397
صفحه اصلی

چه هالیوود می تواند Trump در مورد تجارت تدریس کند

اندرو هور واکر گتی ایماژ عکس مجسمه های اسکار دونالد ترامپ در تلاش است تا دستورالعمل اول امریکا خود را با ایجاد تعرفه های فولادی حرکتی کند که ممکن است منجر به یک جنگ تجاری جهانی شود اما اگر بخواهد روش دقیقتری برای پیشرفت سیاستهایش باشد، باید به آکادمی جوایز در 4 مارس وی بازیگران و مدیران را که نماینده یک صنعت است که 2 میلیون نفر را استخدام می کند و درآمد 121 میلیارد را تولید می کند، مشاهده می کند. فیلم ها و موسیقی صادرات فرهنگی هستند که به کاهش کسری تجاری ایالات متحده کمک می کند. این خدمات فرهنگی و هنری بخشی از اقتصاد خلاق گسترده تر است. کدام جنس