2 فروردین 1397
صفحه اصلی

"تجارت آسان" پیرو Trump "یک جنگ بدون سرنشین برای وال استریت و خیابان اصلی است

تظاهرات نشان می دهد می تواند اولین شلیک در یک جنگ تجاری بالقوه می گوید: اقتصاددان برنده جایزه نوبل nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp 18 ساعت قبل 04 00 رئیس جمهور دونالد ترومپ می گوید جنگ های تجاری آسان برای برنده شدن است، اما تاریخ نشان می دهد در غیر این صورت اختلافات مربوط به تجارت با ژاپن و آلمان کمک کرد تا سقوط 87 در حالی که تعرفه های اسموت هاولی در دهه 1930 موجب گشت زنی سیاست های همکاری همسایه شد و رکود بزرگ اقتصادی را به رکود بزرگ تبدیل کرد. این دومین نمونه ای است که اغلب به ذکر است که چگونه قوانین تجارت تدافعی یا اقدامات اجرایی می تواند منجر به جنگ تجاری شود که به گنبد آسیب می رساند